logo
၀ယ်သူအထောက်ကူပြု အမျိုးစားအတွက် အသားတင်လစာ။
400K
500K
600K
700K
800K
 
10% 283K MMK
90% 821K MMK
လစာများသည် ရာထူးအလိုက်ကွဲပြားနိုင်သည်၊ ဖော်ပြထားသည့်ပမာဏမှာ ရည်ညွန်းများဖြစ်သည်။

သင့် ရာထူးကိုနှိပ်ပြီး စစ်တမ်းတွင်သင့်လစာကိုလဲစစ်ပါ.

နည်းပညာအထောက်ကူပြုကျွမ်းကျင်

308,421 - 908,444 MMK

ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုစင်တာဆူပါဗိုက်စာ

264,434 - 884,905 MMK

ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုစင်တာမန်နေဂျာ

384,386 - 1,206,298 MMK

ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအော်ပရေတာ

155,376 - 470,353 MMK

ဖောက်သည်၀န်ဆောင်မှုကျွမ်းကျင်

265,988 - 873,293 MMK

ဖောက်သည်၀န်ဆောင်မှုဆန်းစစ်သူ

234,281 - 931,004 MMK

အကူညီပေးသူ

254,011 - 482,141 MMK